Naše rešitve pri samostojnem izvajanju trženjske raziskave

ali kako bomo poskrbeli za odličnost vaše raziskave

Poskrbeli bomo za odličnost vaše raziskave!

Poskrbeli bomo za odličnost vaše raziskave!

Zakaj vam želimo svetovati pri samostojnem izvajanju raziskav?

Ker želimo poskrbeti za kakovost vseh trženjskih in tržnih raziskav. Ker se zavedamo, da vsi ne moremo biti strokovnjaki za vse. Ker vemo, da vaši kadri nimajo vedno dovolj izkušenj in znanja, a vseeno izvajajo raziskave, kjer velikokrat ne gre vse po načrtih. Želimo torej olajšati delo vašemu kadru in hkrati poskrbeti za kakovost vaših rezultatov. Prepričani smo, da poslovnih odločitev ne želite sprejemati na nezanesljivih rezultatih, kajne?

Vživeli se bomo v vaš poslovni problem.

Z vami se bomo dogovorili za sestanek. Vi nam boste povedali vse o vašem podjetju. Kaj je tisto, kar že veste, in kaj je tisto, kar morate izvedeti z raziskavo. Na kakšno vprašanje ali vprašanja torej želite, da vam raziskava odgovori. Dejstvo namreč ostaja, da je ključ do dejanske uporabnosti rezultatov raziskave dober opis cilja raziskave.

In pri oblikovanju tega cilja vam bomo pomagali in svetovali mi. Na osnovi vseh vaših informacij se bomo vživeli v vaše podjetje in v vaš poslovni problem. Nato bomo lahko tudi hitro določili, kaj je torej pravzaprav vaš raziskovalni problem. In s tem bomo skupaj naredili prvi pravi korak v procesu izvedbe kakovostne raziskave. Vi pa boste lahko začeli s samostojno izvedbo raziskave.

Predlagali vam bomo, kako naredite bolje.

Takoj, ko bomo opazili, da bi nekaj lahko naredili bolje, vam bomo predlagali rešitev. Na primer:

 • Vi boste oblikovali anketni vprašalnik – mi vam bomo predlagali, katera vprašanja bi bila za vas še uporabna.
 • Vi boste izvedli analizo zbranih podatkov – mi vam bomo predlagali, s katerimi analizami lahko pridobite še dodatne uporabne informacije.
 • Vi boste pripravili poročilo z rezultati – mi vam bomo predlagali, kako lahko rezultate predstavite na bolj razumljiv način.

Naši predlogi bodo namenjeni izboljšanju vašega dela. Ali boste predloge upoštevali ali ne, pa se boste seveda sproti odločali sami.

Opozarjali vas bomo, kako naredite pravilno.

Ko bomo opazili, da ste nekaj naredili narobe, vas bomo na to opozorili. Na primer:

 • Vi boste oblikovali anketni vprašalnik – in mi bomo tisti, ki vas bomo opozorili, ali je vprašalnik prekratek, ali niste uporabili pravih tipov vprašanj, da vprašalnik ni ustrezno oblikovan ipd.
 • Vi boste izvedli analizo zbranih podatkov – in mi bomo tisti, ki vas bomo opozorili, ali ste za to in to vprašanje izračunali neustrezno srednjo vrednost, ali za preverjanje vašega raziskovalnega vprašanja niste izbrali prave analitične metode ipd.
 • Vi boste pripravili poročilo z rezultati – in mi bomo tisti, ki vas bomo opozorili, ali razlage rezultatov niste pisali na pravi način, ali vam ob grafu manjka velikost vzorca ipd.

Naša opozorila bodo skrbela, da boste vse naredili pravilno in kakovostno.

Poskrbeli bomo za odličnost vaše raziskave!

Pazite – na tako dolg vprašalnik ljudje ne bodo želeli odgovarjati.

Dopolnjevali vas bomo, da bo narejeno hitreje.

Kadar predlogi in opozorila ne bodo dovolj, bomo vaše delo dejansko dopolnili mi. Na primer:

 • Vi boste oblikovali anketni vprašalnik – in mi bomo tisti, ki ga bomo dopolnili z manjkajočimi potrebnimi vprašanji, navodili za respondente ipd.
 • Vi boste izvedli analizo zbranih podatkov – in mi bomo tisti, ki bomo vašo analizo dopolnili z metodami, ki jih vi niste vešči, a vam bodo rezultati vseeno dali uporabne informacije ipd.
 • Vi boste pripravili poročilo z rezultati – in mi bomo tisti, ki bomo vaše rezultate grafično, vsebinsko in analitično smiselno dopolnili, dodali manjkajoče informacije o raziskavi ipd.

Z našimi dopolnitvami bomo poskrbeli, da bodo stvari tekle hitreje. Vam pa bomo prihranili izvajanje sprememb na osnovi predlogov in opozoril.

Izobraževali vas bomo, da boste strokovno bolje podkovani.

Raziskave se izvajajo v več fazah. Vsaka izmed njih pa zahteva določena znanja in izkušnje, ki jih vaš kader ne more imeti. Zato ga bomo izobraževali:

 • o pripravi anketnih vprašalnikov,
 • načinih zbiranja podatkov,
 • analizi podatkov,
 • predstavitvi in razumevanju rezultatov raziskav.

Z izobraževanjem vam želimo ponuditi dovolj strokovnega znanja za izvajanje kakovostnih trženjskih in tržnih raziskav v prihodnje. In hkrati tudi vstopnico za vašo neodvisnost pri izvajanju raziskav v prihodnosti.

Kakšna naj bo vaša nadaljnja pot?

Kakšna naj bo vaša nadaljnja pot?

Usmerili bomo vašo nadaljnjo pot.

Po izvedbi raziskave in pridobljenih rezultatih vas ne bomo še zapustili. Z vami bomo do konca. Skupaj bomo pregledali rezultate raziskave in razmislili, kakšno je njihovo sporočilo. Kako vam odgovarjajo na vaše vprašanje in kakšne spremembe predlagajo. Na osnovi rezultatov vam bomo svetovali, kakšna naj bo vaša nadaljnja poslovna pot. To je namreč tista prava vrednost raziskave, dejanja.

Dobra raziskava vam pomaga sprejeti boljšo odločitev, takšno, ki vodi k dejanjem.
Drayton Bird

Kako bomo torej poskrbeli za odličnost vaše raziskave?

Podpirali vas bomo pri vaši samostojni izvedbi raziskave in jo izboljševali tam, kjer bo to potrebno. S svetovanjem. Podarili vam bomo torej vstopnico za izvedbo odličnih, kakovostnih raziskav v prihodnje. Kako?

Naročite storitev BenSVETOVALEC še danes in začnite z reševanjem vaših raziskovalnih težav že jutri.