Naše rešitve pri izvajanju trženjskih raziskav

ali kakšne raziskave izvajamo za vas

Kako vam bodo pomagali rezultati raziskave?

Kako vam bodo pomagali rezultati raziskave?

Zakaj želimo izvajati trženjske in tržne raziskave za vas?

Ker vam želimo omogočiti izvajanje raziskav. Zavedamo se namreč, za kako pomembno orodje v poslovnem svetu gre. Vemo, da si danes enostavno ne morete privoščiti, da zaradi določenih težav trženjskih ali tržnih raziskav ne bi izvajali in uporabljali. Poleg tega vam želimo omogočiti, da so vaše raziskave izvedene pravočasno, kakovostno in tudi stroškovno kar najbolj učinkovito. Prepričani smo, da vam kot vaši zunanji izvajalci to lahko zagotovimo.

Izvajamo kvantitativne raziskave.

Gre za raziskave, s katerimi zbiramo številčne oziroma numerične podatke (npr. starost v letih, število članov v gospodinjstvu, strinjanje z neko trditvijo na merski lestvici itn.). Možno je tudi zbiranje neštevilčnih podatkov, a so le-ti kasneje pretvorjeni (šifrirani) v številke. Ti številčni podatki so zbrani v bazi podatkov, kjer vrstice običajno predstavljajo respondente, stolpci pa merjene lastnosti oz. spremenljivke (vprašanja). S tako pripravljeno bazo podatkov le-te nato kvantitativno (količinsko) analiziramo z različnimi statističnimi metodami. Rezultat kvantitativnih raziskav je običajno poročilo z jasno in razumljivo predstavljenimi rezultati, ki jih nato v vašem podjetju tudi uporabite v praksi.

Podatke zbiramo z različnimi metodami – splet, telefon, pošta.

Klicni center Odmev

Telefonsko anketiranje izvajamo s Klicnim centrom Odmev.

V raziskovalnih vodah je v uporabi veliko različnih metod zbiranja podatkov. Danes je najbolj popularna metoda zbiranja podatkov preko spleta, ki pa jo je zaradi svojih specifik vseeno treba uporabljati previdno in po tehtnem razmisleku. Široko je uporabljeno tudi zbiranje podatkov preko telefona (in vse bolj tudi mobilnega telefona), s katero je še vedno mogoče doseči veliko število respondentov. Večkrat pa je v uporabi kar mešana metodologija zbiranja podatkov. Vsekakor je pri odločanju o ustrezni metodologiji treba upoštevati več dejavnikov. Če ne poznate vseh, vam pri odločanju o metodologiji pomagamo mi.

Izkušnje imamo z raziskavami splošne (B2C) in poslovne (B2B) javnosti.

Kdo je vaša ciljna skupina?

Kdo je vaša ciljna skupina?

Odločitev o ciljni skupini je treba sprejeti že v pripravljalni fazi raziskave. Od slednje je namreč odvisna celotna izvedba raziskave. Od priprave vprašalnika, do odločitve o metodi zbiranja podatkov in časa namenjenega temu. Pri nas imamo izkušnje z zbiranjem podatkov tako med splošno kot med poslovno javnostjo. Še posebej vam radi pomagamo pri zbiranju podatkov poslovne javnosti, saj vemo, da je tovrstno zbiranje podatkov bolje prepustiti strokovnjakom kot študentski delovni sili.

Izvajamo raziskave po vaši meri.

To pomeni, da izvedemo trženjsko ali tržno raziskavo specifično za vaš poslovni problem oziroma za vaše podjetje. Vi nam zaupate cilje raziskave, mi pa poskrbimo za izvedbo. Pripravimo anketni vprašalnik, ki bo zbral prave podatke za odgovarjanje na vaša vprašanja. Z njim zberemo podatke in jih nato statistično analiziramo, vam pa ponudimo poročilo z jasno in razumljivo predstavljenimi rezultati. Vaša naloga v tem procesu pa je, da rezultatov raziskave ne pospravite v predal, ampak jih dejansko vpeljete v prakso vašega podjetja. Le tako bo izvedena raziskava za vas lahko uporabna in ne le slaba investicija.

Izvajamo standardizirane raziskave.

Gre za utečene raziskave, s katerimi zberemo podatke za vaše podjetje na osnovi standardiziranega vprašalnika. Posebej smo specializirani za raziskave zadovoljstva, bodisi vaših strank, zaposlenih, poslovnih partnerjev, bodisi s spletno stranjo ali dogodkom, ki ste ga organizirali. Izvajamo tudi raziskave organizacijske klime, katere dopolnjujemo z raziskavo organizacijske kulture. Redno izvajamo tudi segmentacijske raziskave.

Kako torej lahko izvedemo raziskavo za vas?

Zavedamo se različnih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo pri izvajanju trženjskih in tržnih raziskav. Če potrebujete kvantitativno raziskavo, imamo rešitve za vas. Bodisi v obliki raziskave po vaši meri ali v obliki standardizirane raziskave. Stopite v stik z nami in pogovorili se bomo o vaših željah in ciljih raziskave.

Naročite storitev BenRAZISKOVALEC še danes in z načrtovanjem izvajanja vaše raziskave bomo začeli že jutri.